Jaarverslag 2016

Milieu

Algemeen

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is één van de speerpunten van het MVO-beleid van Beter Bed Holding en omvat een breed spectrum: energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot, minder verpakkingsmateriaal, minder milieubelastende stoffen in de verkochte producten en bevordering van de circulaire economie. Dit is in lijn met de ambities geformuleerd op de klimaattop in Parijs en het Ambitierapport 2020 van MVO Nederland.

De ecologische voetafdruk

Sinds 2010 heeft Beter Bed Holding het terugdringen van de CO2-uitstoot per m2 verkoopoppervlak hoog op de agenda staan, waardoor de afdruk de afgelopen jaren met 20% is teruggedrongen. In 2016 zijn op acht locaties in Nederland met succes energie-audits uitgevoerd. Het verloop van het energieverbruik over de afgelopen jaren is als volgt weergegeven:

Energieverbruik (TJ)

2016

2015

2014

2013

2012

Elektriciteit

99

105

111

114

121

Aardgas

106

102

102

133

118

Stookolie

25

24

25

30

29


De CO2-voetafdruk

Beter Bed Holding streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen te beperken door zuinig om te gaan met energiebronnen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. De uitstoot van broeikasgassen wordt berekend met behulp van indicatoren van het GHG Protocol; broeikasgassen worden gerapporteerd in kilo CO2.


De CO2-uitstoot

In 2016 is de CO2-uitstoot uitgekomen op 14.361 ton; een daling van 28,1% ten opzichte van 2015. De daling wordt met name bereikt door de inspanningen op het gebied van elektriciteit. De voornaamste bijdrage wordt geleverd door de formule Matratzen Concord die in oktober 2015 in Duitsland is overgestapt op groene stroom als gevolg waarvan de CO2-uitstoot in Duitsland met 95% is gedaald. Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd door Beter Bed Nederland, waar de CO2-uitstoot in de winkels sinds 2014 is teruggedrongen met 698 ton als gevolg van de verbouwingen.

CO2-uitstoot

2016

2015

2014

2013

2012

Aardgas

6.296

6.087

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.766

1.638

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.554

1.275

1.361

1.261

1.389

Elektriciteit

3.013

9.153

11.741

12.066

12.731

Vliegverkeer

38

38

29

24

35

Woon-werkverkeer

1.694

1.773

1.672

1.704

1.823

Totaal

14.361

19.964

22.596

25.045

24.998

De winkels en kantoren van Beter Bed Holding liggen niet in (de buurt van) natuurgebieden met een hoge waarde aan biodiversiteit. Derhalve rapporteert de onderneming niet over dit onderwerp.

Afval

De totale hoeveelheid afval is in het afgelopen jaar met 5% gedaald tot 3.600 ton. De cijfers passen in de trend; sinds 2010 is de hoeveelheid afval verminderd met 39%. De doelstelling om in Nederland alle verpakkingsmaterialen na levering mee terug te nemen, te scheiden en te hergebruiken is ook in 2016 behaald. Ten behoeve van het leveren van een betere bijdrage aan circulaire economie zal de organisatie in gesprek blijven met haar afvalverwerkers en leveranciers om een oplossing te vinden, waarbij gebruikte matrassen verwerkt kunnen worden in nieuwe producten.

Afval (ton)

2016

2015

2014

2013

2012

Karton en papier

1.500

1.500

1.700

1.900

2.300

Overig afval

2.100

2.300

3.000

2.500

2.900

Totaal

3.600

3.800

4.700

4.400

5.200