Jaarverslag 2016

Medewerkers

Eerlijk en correct advies aan de klant door de medewerkers is een belangrijke sleutel tot klanttevredenheid en bedrijfssucces. De juiste medewerkers duurzaam aan de onderneming te binden, vereist een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Trots op ons personeel

De medewerkers zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij zorgen voor een professionele dienstverlening in een prettige winkelomgeving. Omdat lokale mensen de lokale markt het best kunnen bedienen, worden de managementposities in alle landen met lokaal personeel ingevuld.

Kwaliteit van de medewerkers

De betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de onderneming; persoonlijke advisering van hoog niveau heeft een direct effect op de hoogte van de omzet. Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, vinden jaarlijks beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Alle medewerkers hebben deze jaarlijkse evaluatiemomenten om te toetsen of de werkomstandigheden goed zijn, zij tevreden zijn en wat de eventuele ontwikkelmogelijkheden zijn. In 2016 is een begin gemaakt met het toepassen van 360°-beoordelingen.

Training en opleiding vinden gestructureerd plaats. In samenwerking met het NCOI en het Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen (NCvB) is daarom in 2010 de Beter Bed Academie ontwikkeld. In 2014 is in Nederland voor de medewerkers in de winkels en in de logistiek training ‘on the job’ met elektronische ondersteuning (e-learning en e-training) ingevoerd.

In 2014 is de medewerkerstevredenheid bij Beter Bed Nederland voor het laatst onderzocht. De organisatie zal in 2017 de medewerkerstevredenheid opnieuw door een extern bureau laten meten.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

De onderneming hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerde verzuim (verder) terug te dringen door zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en intensieve begeleiding van medewerkers.

Het ziekteverzuim van de organisatie is uitgekomen op 3,9%. In Duitsland en Oostenrijk is een lichte stijging waarneembaar, in Nederland is het verzuim afgenomen.

Diversiteit

De onderneming is van mening dat een evenwichtige samenstelling van (management)teams een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de organisatie. Daartoe heeft Beter Bed Holding het Charter van D&I Company (v.h. Talent naar de Top) ondertekend. Dit initiatief is een code met heldere afspraken en een publiek commitment voor het realiseren van diversiteit in de top van de onderneming.

In het vorig jaarverslag heeft de organisatie aangegeven dat het extra inspanningen zal verrichten om het aantal vrouwen in managementposities te vergroten. In 2016 is het aantal vrouwelijke managers toegenomen met twee en het aantal mannelijke met drie. Hierdoor is het percentage vrouwen in managementposities gestegen van 24,8% naar 25,4%.

Diversiteit

2016

2015

Man

Vrouw

Man

Vrouw

RvC

3

1

25,0%

3

1

25,0%

Management

100

34

25,4%

97

32

24,8%

Medewerkers

928

2.469

72,7%

832

2.276

73,2%