Jaarverslag 2016

Tot slot

De Raad van Commissarissen is zich bewust van de brede belangen die de onderneming vertegenwoordigt en beseft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van alle bij de onderneming betrokkenen: aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers en financiers. In dit verband willen wij u attenderen op de website, www.beterbedholding.nl, waar steeds alle actuele informatie van de onderneming te vinden is.

In 2016 heeft de onderneming opnieuw op vele terreinen voortgang kunnen boeken en het merendeel van de strategische plannen voor dat jaar gerealiseerd. Dit alles is vooral te danken aan de grote inzet en loyaliteit van alle medewerkers in de diverse landen, waarvoor wij hen oprecht dank willen zeggen.
Uden, 16 maart 2017


D.R. Goeminne, Voorzitter
A.J.L. Slippens, Vicevoorzitter
E.A. de Groot
W.T.C. van der Vis