Jaarverslag 2016

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw De Groot, de heer Slippens (Voorzitter), de heer Goeminne en de heer Van der Vis. In 2016 hebben er twee commissievergaderingen en frequent tussentijds overleg plaatsgevonden. Ook heeft de Remuneratiecommissie gesproken met de Directie over het functioneren en de bezoldiging van de top twintig managers van de organisatie.

Het remuneratierapport vindt u aansluitend op het Bericht van de Raad van Commissarissen.