Jaarverslag 2016

Matratzen Concord

Matratzen Concord is een pan-Europese ‘Fach Discount’ (voornamelijk cash & carry) formule die primair de vervangingsmarkt bedient en zich richt op de verkoop van met name matrassen, bedbodems, boxsprings en bedtextiel. De keten telt 1.004 winkels in drie landen (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk). De winkels zijn traditioneel gevestigd in en rondom de stadscentra dicht bij de consument maar in toenemende mate ook in retailparken.

2016

2015

Mutatie

Omzet (x € 1.000)

257.029

262.150

-2,0%

Aantal winkels

1.004

992

1,2%

Aantal medewerkers (FTE)

1.895

1.809

4,8%

De omzet in vergelijkbare winkels daalde bij Matratzen Concord met 4,8%, terwijl de totale omzet in 2016 met 2,0% daalde. Deze daling trad met name op in Duitsland en werd goeddeels veroorzaakt door de lagere koopbereidheid van de Duitse consument, blijkend uit lagere bezoekersaantallen. Daarnaast is een aantal belangrijke strategische initiatieven, waaronder de introductie van een nieuw digitaal technisch webshopplatform gericht op het vergroten van de (online) attractiekracht (het aantrekken van meer bezoekers), door vertraging in de oplevering niet tijdig en onvoldoende geëffectueerd. Dit alles in de context van een groeiende vraag naar boxsprings, en een groeiend aanbod van online only ‘one size fits all’-matrassen, die met zeer hoge acquisitiekosten per order en hoge aantallen retouren zijn geïntroduceerd.

In 2016 is in Duitsland gestart met de verbouwing van de winkels. Het volledige winkelbestand wordt in drie jaar gemoderniseerd. Een honderdtal winkels is in 2016 op deze nieuwe standaard gebracht. Eenzelfde modernisering vindt plaats in Oostenrijk en Zwitserland.

In het verslagjaar werden in totaal 60 winkels geopend en 48 winkels gesloten.

www.matratzen-concord.de
www.matratzen-concord.at
www.matratzen-concord.ch